Theo quy định Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, nếu không thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Cán bộ coi thi có thể bị buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm lộ đề thi, mua, bán đề thi…

thi-sinh-phai-chiu-trach-nhiem-neu-de-thi-bi-rach-nhoe

Quy chế thi THPT Quốc gia 2018 quy định khi giám thị phát đề thi thí sinh phải tự kiểm tra nếu sau 5 phút đề thi bị rách, nhòe thí sinh phải chịu trách nhiệm.

Theo hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành một phụ lục cho công tác coi thi. Trong đó, văn bản lưu ý đầu tiên được nhắc đến là trước mỗi buổi thi, trưởng điểm thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả người làm nhiệm vụ tại điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của điểm thi.

Cụ thể là khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi.

Kết quả hình ảnh cho Có thể bị xử lý hình sự nếu đưa đề ra ngoài lúc đang thi

Ngoài thí sinh, các cán bộ làm thi cũng không được mang thiết bị thu phát vào phòng thi.

Điều 22 của Quy chế cũng quy định khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, các cán bộ coi thi không được mang các thiết bị thu phát thông tin, không được làm việc riêng, hút thuốc hoặc sử dụng đồ uống có cồn. Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề trong giờ thi, không để lọt đề ra ngoài phòng thi.

Sau khi gọi tên thí sinh vào chỗ ngồi, cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi; cán bộ coi thi thứ hai ở lại phòng thi và ký tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh.

Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong Lịch thi, cán bộ coi thi phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi là còn nguyên vẹn không có dấu hiệu cắt xé, và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp thời xử lý phù hợp.

Nếu thí sinh không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 10 phút đối với bài thi Toán, Ngoại ngữ, 05 phút đối với bài thi Ngữ văn và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp – mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Quy chế cũng nêu rõ các hình thức xử lý với cán bộ tham gia tổ chức thi nếu vi phạm. Cụ thể, người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong hoặc sau kỳ thi) sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật theo quy định.

Áp dụng mức phạt cảnh cáo áp dụng đối với người phạm một trong các lỗi: để thí sinh quay cóp, mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi; chấm thi không đúng hướng dẫn hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; ra đề thi vượt quá phạm vi chương trình THPT; truyền dữ liệu thi không đúng cấu trúc, không đúng thời hạn, không đúng quy định của Bộ Giáo dục.

Tuỳ theo mức độ vi phạm mà cán bộ làm thi có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác nếu vi phạm một trong các lỗi như: ra đề thi sai; trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh lúc đang thi; lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác, gian lận khi chấm thi, cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh.

Theo quy chế quy định, mỗi phòng thi THPT quốc gia sẽ có hai cán bộ coi thi, trong đó một là giáo viên trường phổ thông hoặc THCS trên địa bàn tỉnh, một là giảng viên, chuyên viên các phòng ban và tương đương của đại học, cao đẳng phối hợp.

Rate this post