40% kiến thức nâng cao trong đề thi THPT quốc qua 2018
Posted in Giáo dục
benhvienranghammataau

40% kiến thức nâng cao trong đề thi THPT quốc qua 2018

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra vào 25/6-27/6/2018. Dự kiến đề thi THPT quốc gia 2018 sẽ có 40% lượng kiến thức nâng cao để phân hóa rõ năng lực thí sinh. Thí sinh đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia 2018. Các trường […]